304

  • Andrzej Jajszczyk, Sztuka a nauka i technika – refleksje z pewnej wystawy  (str 1-2)
  • Korespondencja na temat klasyfikacji polskich czasopism naukowych  (str 2-3)
    • list Janusza Kaweckiego do Przewodniczącego Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych Antoniego Tajdusia
    • odpowiedź Antoniego Tajdusia
  • zaPAU: Do P.T. reformatorów nauki (str 4)