Miesiąc: wrzesień 2015

307

307 Jan Woleński, Tadeusz Kotarbiński (1886–1981)  (str 1-2) Magdalena Bajer, Długa już tradycja  (str 3) zaPAU: Tadeusz Kotarbiński, Epigramy (str 4)

306

306 Włodzimierz Korohoda, O niektórych skutkach ubocznych naukometrii  (str 1-2) Andrzej Szostek MIC, Lubelskie Towarzystwo Naukowe i jego rola w życiu naukowym Lubelszczyzny   (str 3) zaPAU: Powolny przeszczep (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Czternastu wspaniałych  (str 5-6)

305

305 Lucjan Pawłowski, O rankingach raz jeszcze  (str 1) Agnieszka i Kacper Zalewscy, Edukacyjna Fundacja im. Profesora Romana Czerneckiego EFC  (str 2-3) zaPAU: Bojkot? (str 4)

304

304 Andrzej Jajszczyk, Sztuka a nauka i technika – refleksje z pewnej wystawy  (str 1-2) Korespondencja na temat klasyfikacji polskich czasopism naukowych  (str 2-3) list Janusza Kaweckiego do Przewodniczącego Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych Antoniego Tajdusia odpowiedź Antoniego Tajdusia zaPAU: Do P.T. reformatorów nauki (str 4)