305

  • Lucjan Pawłowski, O rankingach raz jeszcze  (str 1)
  • Agnieszka i Kacper Zalewscy, Edukacyjna Fundacja im. Profesora Romana Czerneckiego EFC  (str 2-3)
  • zaPAU: Bojkot? (str 4)