304

304 Andrzej Jajszczyk, Sztuka a nauka i technika – refleksje z pewnej wystawy  (str 1-2) Korespondencja na temat klasyfikacji polskich czasopism naukowych  (str 2-3) list Janusza Kaweckiego do Przewodniczącego Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych Antoniego Tajdusia odpowiedź Antoniego Tajdusia zaPAU: Do P.T. reformatorów nauki (str 4)