303

  • Krzysztof J. Kurzydłowski, Programy na rzecz szkolnictwa wyższego w perspektywie unijnej 2014–2020  (str 1-2)
  • Michał Ostrowski, CTA – światowy sukces czy międzynarodowa porażka polskiej nauki?   (str 3-4)
  • Jacek Wosiek, Fakty, mity i zagadki Modelu Standardowego   (str 5)
  • Jerzy Szwed, Niewidzialna ręka interdyscyplinarności  (str 6-7)
  • zaPAU: Maciej W. Grabski, Wślinkologia (str 8)