290

  • List Przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Prof. Antoniego Tajdusia  (str 1)
  • Andrzej Pelc, O kryteriach bibliometrycznych w ewaluacji – głos zza oceanu  (str 2) 
  • Piotr Błoński, Sztuka sekurytyzowana  (str 3)
  • zaPAU: Szarańcza  (str 4)