289

  • List Andrzeja Białasa do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego (str 1)
  • Jerzy Danielewicz, Z historii greckiego epigramu. Archaiczne epigramy nagrobne  (str 2-3)
  • zaPAU: Grażyna Borkowska, Jeszcze w sprawie towarzystw naukowych  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Planety odległych słońc  (str 5)