Miesiąc: marzec 2015

290

290 List Przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Prof. Antoniego Tajdusia  (str 1) Andrzej Pelc, O kryteriach bibliometrycznych w ewaluacji – głos zza oceanu  (str 2)  Piotr Błoński, Sztuka sekurytyzowana  (str 3) zaPAU: Szarańcza  (str 4)

289

289 List Andrzeja Białasa do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego (str 1) Jerzy Danielewicz, Z historii greckiego epigramu. Archaiczne epigramy nagrobne  (str 2-3) zaPAU: Grażyna Borkowska, Jeszcze w sprawie towarzystw naukowych  (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Planety odległych słońc  (str 5)

288

288 Adam Płaźnik, Naukometria – czyli jak z ersatzu zrobić stare wino  (str 1) Stefan Witold Alexandrowicz, Marian Książkiewicz (1906–1981) (str 2-3) zaPAU: Magdalena Bajer, Który grzech większy?  (str 4)

287

287 List Podsekretarz Stanu w MNiSW Darii Lipińskiej-Nałęcz (str 1-2)  List Andrzeja Białasa do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Leny Kolarskiej-Bobińskiej  (str 2) Jakub Zakrzewski i Karol Życzkowski, Profesorowi Andrzejowi Kajetanowi Wróblewskiemu w odpowiedzi (str 3)   Andrzej Kajetan Wróblewski, Naukometria tak, ale jaka? (str 3) zaPAU: Najlepsza inwestycja   (str 4)