287

  • List Podsekretarz Stanu w MNiSW Darii Lipińskiej-Nałęcz (str 1-2) 
  • List Andrzeja Białasa do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Leny Kolarskiej-Bobińskiej  (str 2)
  • Jakub Zakrzewski i Karol Życzkowski, Profesorowi Andrzejowi Kajetanowi Wróblewskiemu w odpowiedzi (str 3)  
  • Andrzej Kajetan Wróblewski, Naukometria tak, ale jaka? (str 3)
  • zaPAU: Najlepsza inwestycja   (str 4)