286

  • Andrzej Pilc, Naukometria – nieporozumienie czy konieczność? (str 1)
  • Lech Trzcionkowski, Komunikat 2/2012 – Centralna Komisja i pozorowanie norm prawnych (str 2) 
  • Jerzy Kuczyński, O autorytecie nauczyciela  (str 3)
  • Galeria PAUzy: Krzysztof Ingarden   (str 4)