288

  • Adam Płaźnik, Naukometria – czyli jak z ersatzu zrobić stare wino  (str 1)
  • Stefan Witold Alexandrowicz, Marian Książkiewicz (1906–1981) (str 2-3)
  • zaPAU: Magdalena Bajer, Który grzech większy?  (str 4)