287

287 List Podsekretarz Stanu w MNiSW Darii Lipińskiej-Nałęcz (str 1-2)  List Andrzeja Białasa do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Leny Kolarskiej-Bobińskiej  (str 2) Jakub Zakrzewski i Karol Życzkowski, Profesorowi Andrzejowi Kajetanowi Wróblewskiemu w odpowiedzi (str 3)   Andrzej Kajetan Wróblewski, Naukometria tak, ale jaka? (str 3) zaPAU: Najlepsza inwestycja   (str 4)