Miesiąc: luty 2015

286

286 Andrzej Pilc, Naukometria – nieporozumienie czy konieczność? (str 1) Lech Trzcionkowski, Komunikat 2/2012 – Centralna Komisja i pozorowanie norm prawnych (str 2)  Jerzy Kuczyński, O autorytecie nauczyciela  (str 3) Galeria PAUzy: Krzysztof Ingarden   (str 4)

285

285 Magdalena Duer-Wójcik, Odpowiedź na komentarz dra Lecha Trzcionkowskiego o NCN (str 1) Jan L. Cieśliński, Jak przetrwać kryzys demograficzny? (str 2)  Łukasz Niesiołowski-Spanò, Centralna Komisja – organ zaufania publicznego? (str 3) zaPAU: Jan Woleński, (Bardzo) Krótki Słownik Filozoficzny   (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Potrzeba wyobraźni  (str 5)  

284

284 Roman Duda, Potrzeba wizjonerów (str 1) Marcin Badziak, Co ogranicza (młodych) polskich naukowców?  (str 2)   Jakub Pigoń, Punkty to nie wszystko. Raz jeszcze o liście czasopism  (str 3) zaPAU: Na ratunek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów (str 4)

283

283 Aleksander Weron, Studia elitarne   (str 1) Czesław Jura, Paszporty genetyczne   (str 2-3)  zaPAU: Fatum  (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Madonny, Jerzy i Czas   (str 5)