285

  • Magdalena Duer-Wójcik, Odpowiedź na komentarz dra Lecha Trzcionkowskiego o NCN (str 1)
  • Jan L. Cieśliński, Jak przetrwać kryzys demograficzny? (str 2) 
  • Łukasz Niesiołowski-Spanò, Centralna Komisja – organ zaufania publicznego? (str 3)
  • zaPAU: Jan Woleński, (Bardzo) Krótki Słownik Filozoficzny   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Potrzeba wyobraźni  (str 5)