284

  • Roman Duda, Potrzeba wizjonerów (str 1)
  • Marcin Badziak, Co ogranicza (młodych) polskich naukowców(str 2)  
  • Jakub Pigoń, Punkty to nie wszystko. Raz jeszcze o liście czasopism  (str 3)
  • zaPAU: Na ratunek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów (str 4)