284

284 Roman Duda, Potrzeba wizjonerów (str 1) Marcin Badziak, Co ogranicza (młodych) polskich naukowców?  (str 2)   Jakub Pigoń, Punkty to nie wszystko. Raz jeszcze o liście czasopism  (str 3) zaPAU: Na ratunek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów (str 4)