283

  • Aleksander Weron, Studia elitarne   (str 1)
  • Czesław Jura, Paszporty genetyczne   (str 2-3) 
  • zaPAU: Fatum  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Madonny, Jerzy i Czas   (str 5)