2011

113

113 Elżbieta Orman, Nadzwyczajny profesor – Henryk Wereszycki   (str 1-2) Magdalena Bajer, Loża pozytywistów   (str 3) Umarł artysta, myśliciel, mistyk   (str 4) Wydarzenia:  (str 5) Jerzy Wyrozumski, Prezes PAU prof. Andrzej Białas laureatem Nagrody Allianz 2010 prezentacja najbliższych posiedzeń w PAU:– Bogusław Gediga, Ziemie południowo-zachodniej Polski we wczesnej epoce żelaza w świetle nowych …

113 Read More »

112

112 Magdalena Bajer, Strata. Józef Życiński 1948-2011   (str 1) Lucjan Suchanek, Emigrantologia – dziedzina badań rosjoznawczych   (str 2-3) zaPAU: Metoda Fryderyka Wielkiego   (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Miejsca Pamięci   (str 5)

111

111 Jerzy A. Janik, Zjawiska (fakty) emergentne   (str 1-2) Jerzy Kuczyński, Najważniejszy (według mnie) problem edukacji   (str 3) zaPAU: Józef Szudy, Aleksander Jabłoński w anegdocie   (str 4)

110

110 Grzegorz Węgrzyn, Czy uratujemy naukę w Polsce? – czyli o nowelizacji ustaw   (str 1-2) Magdalena Bajer, Słowa-klucze i cnota śmiałości   (str 3) zaPAU: Lenie na uczelniach   (str 4)

109

109 Magdalena Bajer, We wszystkim…   (str 1) Józef Szudy, Aleksander Jabłoński (1898-1980)   (str 2-3) Edward Malec, „Solidarność” a nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym(str 3) zaPAU: Głos Zasadny, Zasad Zasadnie Broniący   (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Lwowska historia   (str 6-7)

108

108 Stanisław D. Głazek, Edukacja XXI   (str 1-2) Zofia Gołąb-Meyer, Misja noblisty Kennetha G. Wilsona   (str 3) Andrzej Fuliński, Fluktuacje. Skalowania. Ergodyczność   (str 4) Wydarzenia: Andrzej A. Zięba – przedstawienie referatu Tomasza Hodana z posiedzenia Komisji Wschodnioeuropejskiej (24.01.2011)  (str 5) zaPAU: Jak nas widzą…   (str 6)

107

107 Tadeusz Tołłoczko, Autorytet jest wartością  (str 1) Andrzej Buras, Finansowanie badań naukowych teoretycznej fizyki cząstek elementarnych w Niemczech   (str 2) Ewa Brocławik, Słów kilka od nowego członka PAU   (str 3) Jerzy Kuczyński, Relatywizm  (str 4) zaPAU: Świat Andrzeja Mleczki   (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Republika przyjaciół   (str …

107 Read More »

106

106 Jerzy Wyrozumski, 350. rocznica powołania do życia Uniwersytetu Lwowskiego  (str 1) Tadeusz Tołłoczko, Nauka i odpowiedzialność   (str 2) Stanisław Mrówczyński, Plagiaty   (str 3) zaPAU: Szklanka   (str 4)

103/104/105

103/104/105  Życzenia  (str 1-2) Jadwiga Puzynina, O książce Magdaleny Bajer Jak wierzą uczeni   (str 3-4) Janina Kraupe, Spotkania z Tadeuszem Kantorem   (str 5-8) Katarzyna Marciniak, Po co mitologia? – Świat współczesny w zwierciadle mitu   (str 9-11) zaPAU: Andrzej M. Kobos, Patek Philippe Szlichcińskich   (str 12) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, …

103/104/105 Read More »