106

  • Jerzy Wyrozumski, 350. rocznica powołania do życia Uniwersytetu Lwowskiego  (str 1)
  • Tadeusz Tołłoczko, Nauka i odpowiedzialność   (str 2)
  • Stanisław Mrówczyński, Plagiaty   (str 3)
  • zaPAU: Szklanka   (str 4)