110

  • Grzegorz Węgrzyn, Czy uratujemy naukę w Polsce? – czyli o nowelizacji ustaw   (str 1-2)
  • Magdalena Bajer, Słowa-klucze i cnota śmiałości   (str 3)
  • zaPAU: Lenie na uczelniach   (str 4)