109

  • Magdalena Bajer, We wszystkim…   (str 1)
  • Józef Szudy, Aleksander Jabłoński (1898-1980)   (str 2-3)
  • Edward Malec, „Solidarność” a nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym(str 3)
  • zaPAU: Głos Zasadny, Zasad Zasadnie Broniący   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Lwowska historia   (str 6-7)