113

  • Elżbieta Orman, Nadzwyczajny profesor – Henryk Wereszycki   (str 1-2)
  • Magdalena Bajer, Loża pozytywistów   (str 3)
  • Umarł artysta, myśliciel, mistyk   (str 4)
  • Wydarzenia:  (str 5)
    • Jerzy Wyrozumski, Prezes PAU prof. Andrzej Białas laureatem Nagrody Allianz 2010
    • prezentacja najbliższych posiedzeń w PAU:
      Bogusław Gediga, Ziemie południowo-zachodniej Polski we wczesnej epoce żelaza w świetle nowych badań
      – Piotr Cichociński, Zastosowanie systemów informacji geograficznej do szacowania wartości nieruchomości
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Kolekcje emigracyjne – jak o nie zadbać   (str 6)