113

 • Elżbieta Orman, Nadzwyczajny profesor – Henryk Wereszycki   (str 1-2)
 • Magdalena Bajer, Loża pozytywistów   (str 3)
 • Umarł artysta, myśliciel, mistyk   (str 4)
 • Wydarzenia:  (str 5)
  • Jerzy Wyrozumski, Prezes PAU prof. Andrzej Białas laureatem Nagrody Allianz 2010
  • prezentacja najbliższych posiedzeń w PAU:
   Bogusław Gediga, Ziemie południowo-zachodniej Polski we wczesnej epoce żelaza w świetle nowych badań
   – Piotr Cichociński, Zastosowanie systemów informacji geograficznej do szacowania wartości nieruchomości
 • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Kolekcje emigracyjne – jak o nie zadbać   (str 6)