530

530 Stanowisko Prezydium KRASP  dnia 30 października 2020 r. w sprawie aktualnej sytuacji społecznej (str 1) Andrzej M. Brandt, Głos w dyskusji do artykułu Prof. A. Jajszczyka Habilitacja może zostać…   (str 1-2) Włodzisław Duch, Szczeble naukowej kariery  (str 2) Magdalena Bajer, Źródła, osoby, formy (str 3) zaPAU: Andrzej Białas, Warto pamiętać  (str 4)