404

404 Jakub Zakrzewski i Karol Życzkowski, Habilitacja: za, a nawet przeciw  (str 1) Janusz Lipkowski, Głos w dyskusji  (str 2) Zbigniew Błocki, Niespełnienie podstawowych kryteriów doświadczonego naukowca – brak kierowania projektami  (str 2) Andrzej Borowski, Nauki humanistyczne – nauki społeczne (str 3) Galeria PAUzy: Barbara Sosnowska Bałdyga (str 4)