403

403 Jan Napoleon Saykiewicz, O habilitacji – ciąg dalszy  (str 1) Robert Hołyst,  Życzliwości nie da się zapisać w ustawie  (str 2-3) zaPAU:  Pesymizm algorytmiczny  (str 4)