401

401 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński o towarzystwach naukowych (str 1) Aleksy Awdiejew, Grażyna Habrajska, Projekt zasad analizy wypowiedzi w dyskursie politycznym (str 2) Rysunek Adama Wsiołkowskiego,  Włodzimierz Kunz  (str 3) zaPAU: „Kompetencja”, nie „doskonałość”  (str 4) Marcin Maciuk, Z myślą o przyszłości nauki i Ojczyzny  (str 5)