395

395 Marcin Kula, Połowa prawdy  (str 1) List Ludwika Komorowskiego do Prezesa PAU (str 2) Iwo Białynicki-Birula, Komentarz do komentarza (str 2) Paweł Bortkiewicz, Nauka – gospodarka. A gdzie kultura?  (str 3) Galeria PAUzy: Agnieszka Cieślińska (str 4)