Miesiąc: wrzesień 2017

395

395 Marcin Kula, Połowa prawdy  (str 1) List Ludwika Komorowskiego do Prezesa PAU (str 2) Iwo Białynicki-Birula, Komentarz do komentarza (str 2) Paweł Bortkiewicz, Nauka – gospodarka. A gdzie kultura?  (str 3) Galeria PAUzy: Agnieszka Cieślińska (str 4)

394

394 Tomasz Szarota, Janusz Tazbir (5 VIII 1927–3 V 2016)  (str 1-2) Magdalena Bajer, Wzory  (str 3) zaPAU:  Stękanie po polsku  (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Artysta w Areszcie  (str 5)

393

393 Adam Niemczyński, Można cieszyć się autonomią i mieć rządowe kontrakty. O co więc gra się toczy? (str 1-2) Maciej A. Górecki i Natalia Letki, „Miś na skalę naszych możliwości” – czyli nauki polskiej ucieczka od (rzetelnej) recenzji  (str 3) Lucjan Pawłowski, Komentarz o procedurach grantowych  (str 4)

392

392 Numer poświęcamy ważnemu wydarzeniu, jakim było podpisanie umowy o współpracy naukowej między Towarzystwem Maxa Plancka a Narodowym Centrum Nauki 4 lipca 2017 w Krakowie na Wawelu Zespół ds. Informacji i Promocji, Narodowe Centrum Nauki, Dioscuri (str 1) Przemówienie Wicepremiera RP Jarosława Gowina  (str 2) Przemówienie Przewodniczącego Towarzystwa Maxa Plancka, Profesora Martina Stratmanna  (str 3-4) Przemówienie …

392 Read More »