389

389 Andrzej Białas, Ustawa 2.0 coraz bliżej (str 1) Andrzej Kisielewicz, Kilka zasadniczych uwag na temat planowanej reformy nauki  (str 2)Jan Woleński, Instytuty badawcze w nowym (lepszym?) kształcie  (str 3)  Galeria PAUzy: Mirosław Pawłowski (str 4)