Miesiąc: czerwiec 2017

391

391 W dwadzieścia lat później… (str 1) Wystąpienie Papieża Jana Pawła II na spotkaniu z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego UJKraków, kolegiata św. Anny, 8 czerwca 1997  (str 2-4)

390

390 Magdalena Bajer, Krąg pamięci (str 1) Jan Woleński, Krótki esej o zarządzaniu nauką  (str 2)Zbigniew Błocki, Komentarz o zasadach procedury grantowej NCN  (str 3) Andrzej Jajszczyk, Procedury grantowe – to my jesteśmy winni (str 3) Maria Korytowska, Nauka a kultura  (str 4)Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Kraków w sztambuchu  (str 5)

389

389 Andrzej Białas, Ustawa 2.0 coraz bliżej (str 1) Andrzej Kisielewicz, Kilka zasadniczych uwag na temat planowanej reformy nauki  (str 2)Jan Woleński, Instytuty badawcze w nowym (lepszym?) kształcie  (str 3)  Galeria PAUzy: Mirosław Pawłowski (str 4)

388

388 Jerzy Wyrozumski, 200-lecie Ossolineum (str 1) Piotr Sztompka, Autonomia – fundament kultury akademickiej  (str 2-3)Aneks do wypowiedzi profesora Bańczerowskiego (PAUza Akademicka nr 382)  (str 4) zaPAU:  Barbara Płytycz, e-pisanie prac  (str 5) Okno na świat Adama Korpaka,   A… tego nie czytalem… (str 5)

387

387 Maria Korytowska, Po co humanistyka? (str 1-2) Henryk Mittelstaedt, Bo Polacy nie gęsi …   (str 2)Włodzisław Duch, Którędy do cyfrowego świata?  (str 3) zaPAU:  Ale po co jeszcze chleb, króliku?  (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Zapisy sprzed lat. Gdy maj jest chłodny, a czerwiec deszczowy  (str 5)