Miesiąc: grudzień 2016

364/365

364/365 Życzenia   (str 1) Andrzej Targowski, Pan Twardowski na Księżycu?  (str 2-3) Czesław Jura, Klonowanie człowieka  (str 4-5) List pani profesor Grażyny Małgorzaty Kowalewskiej(str 5) Marian Nowy,  Gombrowicz w Montrealu  (str 6) Anna Michalewicz, Dawne fotografie polskich emigrantów z Kolekcji Artystycznych Biblioteki Polskiej w Paryżu  (str 7) Joanna M. Dziewulska, Badanie i digitalizacja filigranów – …

364/365 Read More »

363

363 Michał Karoński, O NCN nieco subiektywnie  (str 1-2) Krzysztof J. Cios, Głos do dyskusji o rankingu polskich uczelni  (str 3) zaPAU: Jak ryby z saka… (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy,  Henryk Sienkiewicz – mniej znany   (str 5)

362

362 Zbigniew Błocki, W Narodowym Centrum Nauki kończy się właśnie pewna epoka  (str 1) Andrzej Jajszczyk, NCN – sukces i wyzwania  (str 2) Maciej Żylicz, O Narodowym Centrum Nauki   (str 3) zaPAU: Andrzej Białas, Sukces  (str 4)

361

361 Andrzej Białas, Klient jest najważniejszy, (str 1) Danuta Ciesielska i Krzysztof Ciesielski, Raz jeszcze o ławce Banacha i Nikodyma  (str 2-3) Galeria PAUzy: Stanisław Wieczorek   (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy,  Tajna Akademia   (str 5)