362

362 Zbigniew Błocki, W Narodowym Centrum Nauki kończy się właśnie pewna epoka  (str 1) Andrzej Jajszczyk, NCN – sukces i wyzwania  (str 2) Maciej Żylicz, O Narodowym Centrum Nauki   (str 3) zaPAU: Andrzej Białas, Sukces  (str 4)