328

  • Zarząd PAU, Profesor Maciej Władysław Grabski nie żyje  (str 1)
  • Dalsze głosy o książce Macieja W. Grabskiego– wypowiedź Profesora Krzysztofa J. Kurzydłowskiego (str 2)  – wypowiedź Profesora Macieja Żylicza (str 3) 
  • zaPAU: Krzysztof Golec-Biernat, Spór o konkursy (str 4)
    • ABBA, odpowiedź na list Krzysztofa Golca-Biernata   (str 4)