327

  • Jan Woleński, Władysław Tatarkiewicz (1886–1980)  (str 1-2)
  • Magdalena Bajer, Gościna dla miasta  (str 3)
  • zaPAU: Młodzi są ambitni!   (str 4)
    Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Smog – krakowska specjalność? (str 5)