Miesiąc: luty 2016

329

329 Andrzej Jajszczyk, Uniwersytet elitarny  (str 1) Łukasz A. Turski, Edukacja na rozdrożu  (str 2-3)  Andrzej Kajetan Wróblewski, Poczet postaci przeważnie zapoznanych    (str 3)  zaPAU: Adam Wsiołkowski, Wraca nowe?   (str 4)

328

328 Zarząd PAU, Profesor Maciej Władysław Grabski nie żyje  (str 1) Dalsze głosy o książce Macieja W. Grabskiego– wypowiedź Profesora Krzysztofa J. Kurzydłowskiego (str 2)  – wypowiedź Profesora Macieja Żylicza (str 3)  zaPAU: Krzysztof Golec-Biernat, Spór o konkursy (str 4) ABBA, odpowiedź na list Krzysztofa Golca-Biernata   (str 4)

327

327 Jan Woleński, Władysław Tatarkiewicz (1886–1980)  (str 1-2) Magdalena Bajer, Gościna dla miasta  (str 3) zaPAU: Młodzi są ambitni!   (str 4)Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Smog – krakowska specjalność? (str 5) 

326

326 Promocja książki Profesora Macieja Grabskiegood Redakcji  (str 1) wypowiedź Profesor Mirosławy Marody  (str 2) wypowiedź Profesora Andrzeja Białasa  (str 3) Krzysztof Safin, List do redakcji „PAUzy Akademickiej”   (str 3) Galeria PAUzy: Lesław Miśkiewicz  (str 4)