328

328 Zarząd PAU, Profesor Maciej Władysław Grabski nie żyje  (str 1) Dalsze głosy o książce Macieja W. Grabskiego– wypowiedź Profesora Krzysztofa J. Kurzydłowskiego (str 2)  – wypowiedź Profesora Macieja Żylicza (str 3)  zaPAU: Krzysztof Golec-Biernat, Spór o konkursy (str 4) ABBA, odpowiedź na list Krzysztofa Golca-Biernata   (str 4)