326

  • Promocja książki Profesora Macieja Grabskiego
    od Redakcji  (str 1)
  • wypowiedź Profesor Mirosławy Marody  (str 2)
  • wypowiedź Profesora Andrzeja Białasa  (str 3)
  • Krzysztof Safin, List do redakcji „PAUzy Akademickiej”   (str 3)
  • Galeria PAUzy: Lesław Miśkiewicz  (str 4)