325

  • Andrzej Mulak, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe  (str 1-2)
  • Leszek Zasztowt, Uczyć się na błędach – Historia nauki polskiej, tom X  (str 3)
  • zaPAU: Czy ksiądz modli się za senatorów? (str 4)