324

  • Andrzej Czarnecki, Z Kanady o ankietach studenckich  (str 1)
  • Jerzy Wyrozumski, Rok Gerarda Labudy  (str 2)
  • Magdalena Bajer, Spełniane pragnienie  (str 3)
  • zaPAU: Znowu o pieniądzach   (str 4)
    Kraków – warto wiedzieć: O życiu długim, szczęśliwym i mądrym z Profesorem Jerzym Vetulanim rozmawia Marian Nowy (str 5)