Miesiąc: styczeń 2016

325

325 Andrzej Mulak, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe  (str 1-2) Leszek Zasztowt, Uczyć się na błędach – Historia nauki polskiej, tom X  (str 3) zaPAU: Czy ksiądz modli się za senatorów? (str 4)

324

324 Andrzej Czarnecki, Z Kanady o ankietach studenckich  (str 1) Jerzy Wyrozumski, Rok Gerarda Labudy  (str 2) Magdalena Bajer, Spełniane pragnienie  (str 3) zaPAU: Znowu o pieniądzach   (str 4)Kraków – warto wiedzieć: O życiu długim, szczęśliwym i mądrym z Profesorem Jerzym Vetulanim rozmawia Marian Nowy (str 5)

323

323 Andrzej Białas, Kultura naukowa  (str 1) Grzegorz Węgrzyn, Jasnowidz i wskaźniki projektu naukowego  (str 2-3) zaPAU: Piotr Malecki, Razem czy osobno?   (str 4)

322

322 Włodzimierz Korohoda, Członkowie zagraniczni chlubą PAU   (str 1) Adam J. Zięcik, Nie — biurokracji w nauce   (str 2) Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz, Kompetencje urzędników polskich współpracujących z Unią Europejską   (str 3) zaPAU: Szaleństwo konkursów   (str 4)