319/320/321  

  • Życzenia   (str 1)
  • Łukasz Turski, Steinmetz i dzieci  (str 2)
  • Adam Proń i Marek Kosmulski, Nauka a sport  (str 3-4)
  • Elżbieta Pyza, Jubileusz 140-lecia Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika  (str 4-5)
  • Jerzy Wyrozumski, Z debaty o stowarzyszeniach naukowych   (str 6)
  • Justyna Krupa, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Zagrożenia – wyzwania – szanse bezpieczeństwa europejskiego  (str 7-8)
  • Czesław Jura, Człowiek, natura, środowisko  (str 9-10)
  • Joanna M. Dziewulska, Zbiory ikonograficzne PAU w otwartym dostępie!  (str 11)
  • Galeria PAUzy: Paweł Taranczewski   (str 12)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, W stronę dziedzictwa   (str 13)