319/320/321

319/320/321   Życzenia   (str 1) Łukasz Turski, Steinmetz i dzieci  (str 2) Adam Proń i Marek Kosmulski, Nauka a sport  (str 3-4) Elżbieta Pyza, Jubileusz 140-lecia Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika  (str 4-5) Jerzy Wyrozumski, Z debaty o stowarzyszeniach naukowych   (str 6) Justyna Krupa, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Zagrożenia – wyzwania – szanse bezpieczeństwa …

319/320/321 Read More »