312

  • Kazimierz Stępień, Wielkie Infrastruktury Badawcze  (str 1-2)
  • Andrzej Targowski, Kształcenie elit  (str 2)
  • Adam Proń i Marek Kosmulski, Bronimy bibliometrii (str 3)
  • zaPAU: Atut  (str 4)