Miesiąc: październik 2015

312

312 Kazimierz Stępień, Wielkie Infrastruktury Badawcze  (str 1-2) Andrzej Targowski, Kształcenie elit  (str 2) Adam Proń i Marek Kosmulski, Bronimy bibliometrii (str 3) zaPAU: Atut  (str 4)

311

311 Agnieszka Zalewska, Neutrina – cząstki zmieniające swoją tożsamość  (str 1-2) Magdalena Bajer, W piśmie i w mowie  (str 3) Galeria PAUzy: Adam Wsiołkowski   (str 4)

310

310 Adam Korpak, List do Andrzeja Białasa  (str 1) Elżbieta Pyza, 140-lecie Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika (str 2-3) zaPAU: Biurokratyczne szuflady   (str 4) Kraków – warto wiedzieć:   (str 5) Marian Nowy, Pytania o cywilizację Marian Nowy, Neurochirurgia bez tajemnic

309

309 Ryszard Nycz, NPRH dziś – i cokolwiek dalej…   (str 1-2) Patrycja Gąsiorowska, Klaryski w Krakowie   (str 3) zaPAU: Mniejsze zło (str 4)

308

308 Andrzej Białas, Triumfalny powrót Sokratesa  (str 1) Przemysław Matusik, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk – tradycja zobowiązuje  (str 2-3) Jan Woleński,Sprostowanie (str 3) Galeria PAUzy: Leszek Sobocki (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Dobre towarzystwa, z Profesorem Piotrem Hübnerem rozmawia  Marian Nowy (str 5-6)