313

  • Mieczysław Chorąży, Poszerzyć nauczanie biologii  (str 1-2)
  • Tadeusz Lesiak, Jak oceniać dorobek naukowy osób pracujących w dużych zespołach badawczych? (str 2-3) 
  • Galeria PAUzy: Józef Marek (str 4)