308

  • Andrzej Białas, Triumfalny powrót Sokratesa  (str 1)
  • Przemysław Matusik, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk – tradycja zobowiązuje  (str 2-3)
  • Jan Woleński,Sprostowanie (str 3)
  • Galeria PAUzy: Leszek Sobocki (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Dobre towarzystwa, z Profesorem Piotrem Hübnerem rozmawia  Marian Nowy (str 5-6)