310

  • Adam Korpak, List do Andrzeja Białasa  (str 1)
  • Elżbieta Pyza, 140-lecie Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika (str 2-3)
  • zaPAU: Biurokratyczne szuflady   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć:   (str 5)
    • Marian Nowy, Pytania o cywilizację
    • Marian Nowy, Neurochirurgia bez tajemnic