309

  • Ryszard Nycz, NPRH dziś – i cokolwiek dalej…   (str 1-2)
  • Patrycja Gąsiorowska, Klaryski w Krakowie   (str 3)
  • zaPAU: Mniejsze zło (str 4)