306

  • Włodzimierz Korohoda, O niektórych skutkach ubocznych naukometrii  (str 1-2)
  • Andrzej Szostek MIC, Lubelskie Towarzystwo Naukowe i jego rola w życiu naukowym Lubelszczyzny   (str 3)
  • zaPAU: Powolny przeszczep (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Czternastu wspaniałych  (str 5-6)