289

289 List Andrzeja Białasa do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego (str 1) Jerzy Danielewicz, Z historii greckiego epigramu. Archaiczne epigramy nagrobne  (str 2-3) zaPAU: Grażyna Borkowska, Jeszcze w sprawie towarzystw naukowych  (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Planety odległych słońc  (str 5)